Büyükşehir belediyeleri için havza koruma yönetmeliği düzenlemesi

0
5
Büyükşehir belediyeleri için havza koruma yönetmeliği düzenlemesi

Büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin içmekullanma suyu havzalarının korunması için hazırladıkları havza koruma yönetmeliklerini revize ederek, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşüne sunması gerekecek.

Bakanlığın İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelik, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yer üstü ve yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
Buna göre, havza koruma yönetmeliği bulunmayan veya bulunsa dahi belirlenen sürede revize ederek Bakanlığın uygun görüşüne sunmayan su ve kanalizasyon idarelerince bu yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Geçiş süreci
Büyükşehir belediyelerine içme-kullanma suyu temin edilen yer üstü suyu kaynakları için koruma planları yürürlüğe girinceye kadar 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlüklerince hazırlanan ve yürürlüğe giren havza koruma yönetmelikleri geçerli olacak.
Bu kapsamdaki büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlüklerince hazırlanan ve yürürlüğe giren havza koruma yönetmeliklerinin geçerliliklerinin devam edebilmesi için, söz konusu yönetmeliklerin, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde revize edilerek, Tarım ve Orman Bakanlığın uygun görüşüne sunulması gerekecek.
Havza koruma yönetmeliklerini 1 yıl içinde uygun görüşe sunmayan su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlükleri tarafından, sürenin sona ermesinden itibaren yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Bu yazı ilk olarak https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/buyuksehir-belediyeleri-icin-havza-koruma-yonetmeligi-duzenlemesi-6291206 adresinde yayınlanmıştır. Bilgilendirme amacıyla HabeRota.com’a yayınlanmıştır. Yayınlama hakları kaynak siteye aittir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + 10 =