IMEI numarası kontrolü için Tek Pencere Sisteminden BTKye başvurulacak

0
6
IMEI numarası kontrolü için Tek Pencere Sistemi'nden BTK'ye başvurulacak

IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişi veya geçici ithalatı öncesinde söz konusu numaranın uygunluk kontrolü için beyan sahibi tarafından ve Tek Pencere Sistemi üzerinden BTKye başvuru yapılacak.

 Ticaret Bakanlığının Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’nin 3’üncü mükerrer sayısında yayımlandı.Buna göre, IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişi veya geçici ithalatı öncesinde IMEI numarasının uygunluk kontrolü için beyan sahibince ve Tek Pencere Sistemi üzerinden BTK’ye başvurulacak.BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde uygunluk yazısı verilecek. Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine girilecek ve beyannamenin tescilinde gümrük idaresince söz konusu yazı aranacak.IMEI numarasını haiz eşyaya ilişkin olarak tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan ithalatçı sorumlu olacak. Numaranın beyan edilmemesi halinde, eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca araştırma yapılmayacak.Uygunluk yazısı, beyan edilen IMEI bilgilerine göre, GSMA verileri esas alınarak cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle tutarlılığı ile kayıp, çalıntı ve IMEI bilgisi değiştirilmiş olma durumu kontrol edilerek düzenlenecek.Söz konusu yazı, ürün güvenliği ve denetimine ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatlar kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmeyecek, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmeyecek. Tebliğ, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek.

Bu yazı ilk olarak https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/imei-numarasi-kontrolu-icin-tek-pencere-sisteminden-btkye-basvurulacak-6394343 adresinde yayınlanmıştır. Bilgilendirme amacıyla HabeRota.com’a yayınlanmıştır. Yayınlama hakları kaynak siteye aittir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen + 17 =