Kit Taşeronlar Kadroya Alınacak Mı?

0
29
Kit Taşeronlar Kadroya Alınacak Mı?

Taşeron son dakika haberleri 25 Ekim arama motorunda araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı sonucunda KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin 2020 senesinde ekibe alınması detaylarında değişimler yapılmış oldu. Kit taşeronlar ekibe alınacak mı? merak ediliyor. 25 Ekim taşeron son dakika haberleri sizlerle..

Taşeron son dakika haberleri 25 Ekim dört gözle beklenen mevzular içinde yer ediniyor. Resmi Gazete gösterilen ilana bakılırsa kamu tutumsal teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli işçilerinde öngörülecek imtihan dahilinde başarı olmaları sonucu söz mevzusu bir kadro oluşturulacağı açıklandı. 25 Ekim taşeron son dakika haberleri sizlerle..

2 Yıl Emek Harcama Zorunluluğu

Piyasaya sürülen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 . maddesinde , KİT ‘lerdeki taşeron işçilerin ekibe alınması için şu ifadelere yer verildi:

Kamu tutumsal teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafınca çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 zamanı itibariya minimum 2 yıl kesintisiz olarak ilgili girişim ve bağlı ortaklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda vazife yaptıkları girişim ve bağlı ortaklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.

Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı KHK ‘nın geçici 23 üncü maddesi hükümleri esas alınır.

Bu madde uyarınca yapılacak atamalar 4 ünü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda, her bir kamu tutumsal teşebbüsü ve bağlı ortakları için Bakanlık tarafındna belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde karşlanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 inci mddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz.

Girişim ve bağlı ortaklıklar yıl içinde yazılı ve/yada sözlü ya da uygulamalı imtihan yapar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile lüzumlu nitelikleri tesepit etmeye yönetim kurulları yetkilidir.

Bu madde kapsamında yapılacak işlemler sebebiyle oluşacak şartlara uyum sağlaması amacıyla hizmet alım sözleşmelerinde değişim halletmeye 5 Ocak 2002 tarihindeki ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 11 Ocak 2011 tarihindeki ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulları yetkilidir.

Geçici İşçiler

Kamu Teşebbüsleri 4 Nisan 2007 tarili ve 5620 sayılı Kanun çerçevesinde yalnız mevsimlik işçilerde ve/yada kampanya işçilerinde geçici işçi çalıştırılabilir. Söz mevzusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde işçinğin mevsimlik ve/yada kampanya işçisi olduğu belirtilir.

2020 senesinde geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam ay süresi 22 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilecek olan tavanı aşmayacak şekilde , yıl içinde askerden dönecekler dikkate alınarak Aile Bakanlığına vize edilir.

Taşeron Ek Ödeme Yapılacak Mı?

Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren karar Ankara 24. İş Mahkemesin’den geldi.

Binlerce çalışanın maaşı tekrardan hesaplanacak.  Hizmet İŞ Sendikası tarafınca meydana getirilen açıklamada şu şekilde denildi: Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, 696 Sayılı KHK ile yerel idarelerin tutumsal teşebbüsleri ile kamu kurum ve kurumlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarına (%10, %20, %30,vb.) çalışan  adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması sebebiyle oluşturulan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Sıhhat Bakanlığı’na karşı Ankara 24. İş Mahkemesi’ne oluşturulan davada mahalli mahkeme, 10 Eylül 2019 tarihindeki duruşmada itiraz yolu açık olmak suretiyle davamızın kabulüne karar verdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × one =