MEB Otizm Benzeri Yetersizlikler İçin Destek Eğitim Programlarını Güncelledi!

0
24
MEB Otizm Benzeri Yetersizlikler İçin Destek Eğitim Programlarını Güncelledi!

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitime gereksinim duyan bireyler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde sunulan destek eğitim programlarının içeriklerini yeniledi .

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, görme ve işitme yetersizliği şeklinde 7 değişik engel grubunda sunulan destek eğitim programlarının içeriklerini güncelledi.

TÜBİTAK tarafınca desteklenen proje kapsamındaki güncelleme çalışmalarına, üniversitelerin özel eğitim, dil ve konuşma terapistliği, odyoloji, fizyoterapi ve ergoterapi bölümlerinden akademisyenler ile Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul ile kurumlardan öğretmen ve uzmanlar katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,eğitim programlarının devamlı güncellenmesinin eğitimin kalitesiyle direkt ilişkili olduğuna dikkati çekti.

Bu bağlamda özel eğitim müfredatına büyük ehemmiyet verdiklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

“Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 7 engel grubuna yönelik uygulanan özel eğitim programlarının güncellenmesine uzun zamandan beri gerekseme duyuluyordu. TÜBİTAK tarafınca desteklenen proje kapsamında yürütülen güncelleme çalışmalarında son aşamaya geldik.

Bakanlığımızdan, üniversitelerimizden ve öteki kurumlardan alan uzmanlarının ortaklaşa yürüttükleri eğitim programları güncelleme emekleri tamamlandı. Hazırlanan yeni programları paydaşlarımızın görüşlerine sunduk. Onlardan alacağımız geri beslemelerle son şeklini vereceğiz.”

Destek Eğitim Programları Zenginleştirildi

Destek eğitim programlarının güncellenmesi çalışmalarına Mayıs 2018’de başlamış olan Bakanlık, bu kapsamda 4 çalıştay düzenledi.

Emekler sonucunda müfredatla uyumlu, öğretim planı örneklerinin ve detaylı açıklamaların bulunmuş olduğu, zenginleştirilmiş kazanımlarla öğretmen ve talebe dostu bir destek eğitimi programı oluşturuldu.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanan zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, dil ve konuşma güçlüğü ve bedensel yetersizlik olmak suretiyle toplam 7 engel grubuna yönelik programlar genişletildi ve zenginleştirildi.

Programlar, “modül, bölüm, hedef, hedef davranış ve açıklamalar” bölümlerinden oluşuyor.

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocuk Nasıl Belirleniyor?

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması, rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) oluşturulan özel eğitim ve değerlendirme kurullarınca yapılıyor. Bireyler, süreç sonunda özel eğitim değerlendirme kurulu raporu sonucuna nazaran, ihtiyacına uygun destek eğitim programlarına yönlendiriliyor.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak etkinlik gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, okul çağı ve okul çağı haricinde olan bireylere bir ayda 8 saat bireysel ve 4 saat grup eğitimi alabilme imkanı tanınıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 2 =